Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων

Για να δείτε τις παρουσιάσεις και το συνοδευτικό κείμενο των θεματικών πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εκπαίδευσης πατήστε εδώ.