Διαλέξεις στο Εκπ/κό Πρόγραμμα στη διαχείριση κρίσεως Π. Δυτ. Μακεδονίας-2016

Στα πλαίσια της Διοργάνωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεως στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έγιναν διαλέξεις και συζήτηση στις θεματικές:

  • Η περίπτωση των κλιματικών συνθηκών ως παράμετρος στη διαχείριση κρίσεων στην πολιτική προστασία
  • Ο χώρος της Εκπαίδευσης και η Πολιτική Προστασία

To υλικό θα το βρείτε εδώ

You may also like