Διαλέξεις στο Εκπ/κό Πρόγραμμα στη διαχείριση κρίσεως Π. Δυτ. Μακεδονίας-2016

Στα πλαίσια της Διοργάνωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεως στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έγιναν διαλέξεις και συζήτηση στις θεματικές:

  • Η περίπτωση των κλιματικών συνθηκών ως παράμετρος στη διαχείριση κρίσεων στην πολιτική προστασία
  • Ο χώρος της Εκπαίδευσης και η Πολιτική Προστασία

To υλικό θα το βρείτε εδώ

Continue Reading

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν στη Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεως στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Continue Reading